Prawa człowieka i prawa narodów

Data rozpoczęcia: 01-07-2017
Data zakończenia: 16-10-2017

Organizator:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Nagrody:
I nagroda 1500,- zł
II nagroda 1200,- zł


III nagroda 1000,- zł

Informacja:
Ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w ramach obchodów Dni Jana Pawła. W tym roku temat konkursu brzmi „Prawa człowieka i prawa narodów”. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie cztery prace. Poprawnie opisane fotografie należy dostarczyć do 16 października 2017 r. Wernisaż prac i wręczenie nagród odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2017 r.

Link do regulaminu:
http://jp2.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/08/JP-II_regulamin-konkursu-2017.pdf

Link do strony:
http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/