II Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

Konkurs zakończony: 2017-08-31

Data rozpoczęcia: 17-04-2017
Data zakończenia: 31-08-2017

Organizator:
K2online.pl

Nagrody:
nagroda I: 1 500 zł nagroda
II: 1 000 zł nagroda


III: 500 zł 4 (cztery)
wyróżnienia: 200 zł

Informacja:
Temat konkursu: Witraż piękny i nieznany

Link do regulaminu:
http://barwyszkla.pl/regulamin-ii-konkursu-literackiego-im-augustyna-barana/

Link do strony:
http://barwyszkla.pl/