Anioły nad miastem

Konkurs zakończony: 2017-08-31

Data rozpoczęcia: 15-05-2017
Data zakończenia: 31-08-2017

Organizator:
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Nagrody:
I miejsce – nagroda o wartości 1.500,00
II miejsce – nagroda o wartość 1.000,00


III miejsce – nagroda o wartości 500,00 (od każdej nagrody zostanie potrącony podatek VAT)

Informacja:
Konkurs ma charakter otwarty, ogólnopolski. Mogą brać w nim udział artyści profesjonalni i nieprofesjonalni od 16 roku życia wzwyż. Przedmiot konkursu Obraz na podobraziu płóciennym nawiązujący do hasła: „ANIOŁY NAD MIASTEM…” (miasto-Drzewica). Tematyka Motyw anioła/ów (postać, fragment, symbol) połączony z typowym drzewickim krajobrazem (rzeka, zamłynie, zalew, tor kajakowy, inne) lub architekturą np. drzewicki zamek, dworek, kościół, rynek (fragmenty obiektów lub całość). Format do wyboru z poniższych: Obraz na płótnie: 70 x 70 cm; 80 x 80 cm, 90 x 50 cm; 100 x 50 cm. Prace w innym formacie niż ww. podane nie będą oceniane! Prosimy by używać werniksu matowego do zabezpieczania prac. Liczba nadesłanych prac: dowolna. Każda praca będzie oceniana osobno. Najciekawsze prace prezentowane będą na wystawie w Drzewicy, a także w specjalnie wydanym albumie-folderze. Na stronie organizatora do pobrania: oświadczenie, karta zgłoszenia i regulamin.

Link do regulaminu:
http://www.rck.drzewica.pl/sites/default/files/attachment/regulamin_anioly.pdf

Link do strony:
http://www.rck.drzewica.pl/pl/news/%E2%80%9Canio%C5%82y-nad-miastem-2017