Konkurs zakończony: 2011-12-14

Konkurs organizuje:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie

Wygraj:
Pieniądze nagrodę główną w wysokości 7000 zł oraz dwie nagrody w wysokości po 4000 zł każda

Opis:
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych utworów - kreacji graficznych w formie plakatu, których główną ideą będzie popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Do zagrożeń Organizatorzy zaliczają zarówno zagrożenia technologiczne, jak i zagrożenia dotyczące zachowań użytkownika (np. cyberprzemoc, kontakty z nieznajomymi, zagrożenia utraty prywatności online, pornografia dziecięca, szkodliwe treści, uzależnienia).

Regulamin konkursu:
http://www.plakat.edu.pl/userfiles/file/K5_Regulamin2.pdf

Strona z konkursem:

http://www.plakat.edu.pl/konkurs,3.html